U bent hier:

Blog | Werkzaam als criminoloog in het bankwezen

30/09/2022

Geschreven door Tessa de Vor

 

Na de middelbare school heb ik een tussenjaar genomen en ben ik au pair geweest in Londen. In dit jaar ben ik zeker geworden van mijn studiekeuze en dat ik criminologie wilde gaan studeren in Amsterdam. Ik koos voor criminologie, omdat ik een combinatie zocht van studiegebieden die ik interessant vond, maar waar nog wel een bepaalde richting had. Dit vond ik in deze studie, waarbij onder andere psychologie, recht, sociologie en statistiek samenkomen, maar welke alle gericht zijn op criminaliteit en alle relevante zaken rondom dit onderwerp, wat criminologie heel actueel en divers maakt. Ik kon eigenlijk dus niet zo goed kiezen, wat maakte dat deze studie perfect bij mij paste, maar wel nog een specialisatie had, aldus de criminaliteit. Hierbij heb ik altijd een fascinatie gehad voor misdaadseries, -boeken en -podcasts, dus werd mijn interesse extra gewekt. Na mijn bachelor heb ik een master opsporingscriminologie gedaan, ook aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende mijn master heb ik een projectvak gevolgd, namelijk project Gerede Twijfel. In dit project wordt een strafzaak bestudeerd door studenten, waarvan het vermoeden bestaat dat het een rechterlijke dwaling betreft. Dit project sloot aan bij mijn interesses, dus was dit het perfecte vak om mijn master mee af te sluiten.

 

Na mijn master ben ik gaan werken als analist bij de Rabobank. Destijds waren er op deze functie veel vacatures en was ik wel benieuwd naar het werken bij een bank als kersverse criminologe. Ik ben analist op het vlak van KYC en CDD, ofwel Know Your Client en Customer Due Diligence. De werkzaamheden die ik hier doe komen neer op het doen van onderzoek naar integriteitsrisico’s, om zo bij te dragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Als analist werk ik aan de zakelijke kant, dus doe ik onderzoek naar organisaties. Gedurende dit onderzoek analyseer ik transacties en transactiepatronen en vervolgens neem ik contact op met klanten, zodat de klant bepaalde transacties en het rekeninggebruik kan toelichten en verklaren en/of om de klant te informeren. Als klanten bijvoorbeeld handel drijven met het buitenland, is het uiteraard van belang dat zij op de hoogte zijn van de relevante regels en sanctiewetgeving die hiermee gemoeid zijn. Op basis van het onderzoek en het klantcontact schrijf ik een rapportage aan de hand van eventuele risico’s.

 

Het werk als analist ervaar ik als heel leerzaam. Ik vind het interessant om te leren hoe verschillende ondernemingen werken, hoe een bank zelf in elkaar zit en om meer te leren van financiële en economische wetgeving. Daarbij vind ik het heel interessant om te bepalen en te puzzelen wanneer transacties, bijvoorbeeld bepaalde contante stortingen, nou wel écht verdacht zijn, waar je dan op moet letten en welke stappen dan moeten worden genomen om deze triggers in kaart te brengen. Hierbij is het klantcontact heel relevant om bepaalde transacties te kunnen verklaren of om te bepalen dat er sprake kan zijn van enig risico. Ook is het werk heel divers. Iedere klant en elke organisatie is anders. Vaak begin je als analist bij de kleinere ondernemingen, maar hierin kan je al snel stappen maken naar meer complexe zaken of complexere organisatiestructuren, waardoor je redelijk snel kan groeien in de functie en er mogelijkheden zijn tot (grotere) uitdagingen.

 

Ik heb gemerkt dat het zijn van een KYC-analist aansluit bij criminologie in het kader van kritisch en analytisch denkvermogen. Tijdens de studie werd je aangespoord heel kritisch te zijn en leerde je analytische vaardigheden in zowel teksten als in data. Hiernaast heb ik gedurende mijn master een vak financieel-economische criminaliteit gevolgd, wat aansluit op de algemene kennis van fraude- en witwaspraktijken. Ook komt de kennis van vakken die te maken hadden met wetgeving en met statistiek uiteraard van pas. Zo lijken er op het eerste oog weinig raakvlakken tussen criminologie en het werken in het bankwezen, maar toch blijken er redelijk wat aspecten te zijn die aansluiten bij het KYC-domein.