U bent hier:

Masteropleidingen

In  Nederland wordt Criminologie door zes universiteiten als masteropleiding aangeboden. Deze universiteiten zijn de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Maastricht University, de Tilburg University en de Universiteit Utrecht.

Vrije Universiteit  Amsterdam - Criminologie

De masteropleiding Criminologie is bij uitstek dadergericht. Je specialiseert je op het gebied van de opsporing van daders en de beëindiging van criminele carrières. Na het volgen van een aantal algemene vakken, kies je voor één van de volgende afstudeerrichtingen:

- Opsporingscriminologie: richt zich op de verschillende soorten misdaad en de technieken van bestrijding.
- Interventiecriminologie: richt zich op de criminele loopbanen van daders en de mogelijke interventies om deze loopbanen te eindigen.

Vrije Universiteit Amsterdam – International Crimes, Conflict and Criminology

Dit masterprogramma is op verschillende manieren uniek: letterlijk omdat het door geen enkele andere universiteit ter wereld wordt aangeboden. Maar ook in de reikwijdte, omdat je inzichten en methodologieën uit verschillende disciplines leert combineren: criminologie, recht, psychologie, sociologie en politicologie. En tot slot ligt de VU Amsterdam dicht bij Den Haag - de thuisbasis van het Internationaal Gerechtshof van de VN en het Internationaal Strafhof - de juridische hoofdstad van de wereld. Dit programma bereidt je voor op een internationale carrière in het veld.

Universiteit Leiden – Forensische Criminologie

De master Forensische Criminologie heeft een breed multidisciplinair perspectief en is gericht op het gebruik van specialistische expertise in de strafrechtspleging. De wetenschappelijke onderzoeksmethoden die op verscheidene gebieden bij de opsporing aan bod komen worden in deze master uitgebreid behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: forensische accountancy, forensische psychiatrie of criminalistiek.

Universiteit Leiden – Criminaliteit en Rechtshandhaving

In de master Criminaliteit en Rechtshandhaving ontwikkel je een scherp oog voor de impact van criminaliteit op mensen, samenleving en de wereld. En daarmee ook voor mogelijke verbeteringen en oplossingen in het bestaande systeem van preventie en bestrijding. Binnen deze master kan er gekozen worden tussen twee specialisaties: 

Criminologie en Veiligheidsbeleid: Deze studie richt zich op veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid om deze problematiek aan te pakken.  Met ingang van collegejaar 2021-2022 is deze master gevestigd in Den Haag.
Comparative criminal Justice: Deze Engelstalige afstudeerrichting focust zich op het systeem van principes, regels, praktijken en organisaties, op basis waarvan de overheid straffen tegen criminaliteit tot stand brengt.

Erasmus Universiteit Rotterdam – Criminologie

Bij de master criminologie in Rotterdam verkrijg je kennis over criminaliteit, veiligheid en toezicht dat zich enerzijds richt op de actuele context van globaliseringsprocessen zoals internationale migratie en digitalisering en anderzijds oog heeft voor hoe deze abstracte mondiale processen lokaal in steden ingrijpen en vorm krijgen. Rotterdam is een mooi voorbeeld van een internationale stad waarin de onderzoeks- en beleidsthema’s die in de master centraal staan zoals drugshandel, witteboordencriminaliteit, opgroeiende jeugd, geweld, achterstandsbuurten en migratie duidelijk zichtbaar zijn. In het onderwijs komen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden aan bod.  

In de master kun je naast de bredere vakken over globalisering, grootstedelijke problematiek, radicalisering en criminaliteitsbeleid kiezen tussen twee specialisaties:  

  • Een specialisatie in jeugdcriminaliteit waarin zowel aandacht besteed wordt aan criminologische theorieën en onderzoek rondom jeugdcriminaliteit als aan justitiële jeugdinterventies.  
  • Een specialisatie in organisatiecriminaliteit en georganiseerde misdaad waarbij het bedrijfsleven, misdaadondernemers en het toezicht daarop centraal staan.  

Erasmus Universiteit Rotterdam – International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC)

IMARC is a full-time programme that prepares students to engage with current European developments in border-crossing, security and social justice. IMARC aims to enhance the capacity of students to apply new knowledge and advanced analytical skills to problems from an international and interdisciplinary perspective. The programme brings together learning, research and practice through collaboration with already well-established partners among which are governments, ngo’s, corporate actors and other universities, which contributes to the employability of our students.

Universiteit Maastricht - Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Inzicht en verdieping creëren in de strafrechtspleging is wat centraal staat bij de masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Hiertoe worden onderwerpen behandeld, zoals verklaringen en oorzaken van crimineel gedrag, strafrechtelijke bewijsvoering en waarheidsvinding, getuigenverklaringen, toerekeningsvatbaarheid, DNA-onderzoek en fraudebestrijding. Je leert wat de forensische disciplines psychologie, psychopathologie, accountancy en geneeskunde betekenen voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering.

Universiteit Utrecht - Global Criminology

The MA in Global Criminology is a one-year Master’s programme that equips students with the knowledge, skills, and understanding required to work with local and global crime issues, crime policies and crime control strategies. The programme offers a multidisciplinary, critical and comparative perspective in criminology, open for students with a BA degree in law, criminology, social sciences, or any other related social discipline such as economy, history or media studies, to name a few.