U bent hier:

WO Opleidingen

In  Nederland wordt Criminologie door drie universiteiten als volledige bacheloropleiding aangeboden. De drie universiteiten zijn de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

De studie criminologie wordt in Amsterdam aan de VU gegeven. In het eerste jaar word je geïntroduceerd in de criminologie en maak je kennis met alle vlakken waar criminologie mee te maken heeft; sociologie, psychologie en rechten. Ook leer je in dit jaar wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt. In het tweede jaar ga je dieper op de stof in en benader je de criminologie op een multidisciplinaire manier. Historische Criminologie, Methode en Technieken en Materieel strafrecht zijn vakken die in dit jaar gegeven worden. In het derde jaar heb je de mogelijkheid om 30 punten te halen op een ander vakgebied door middel van een minor. Je kan ook bij de criminologie blijven en de minor Forensische Criminologie volgen of op Erasmus Exchange. Daarnaast schrijf je het derde jaar je afstudeerscriptie.

Univerisiteit Leiden

De bachelor Criminologie aan de Universiteit van Leiden werkt met een decentrale selectie. In het eerste studiejaar volg je inleidende vakken uit zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke hoek. In het tweede jaar krijg je vakken die meer op criminologie zijn toegespitst, zoals Theoretische criminologie en Rechtshandhaving en Politie. Je onderzoeksvaardigheden train je via vakken als Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek en Practicum Verklarende Criminologie. In het derde jaar ga je de diepte in met hoofdvakken als Ontstaan en Ontwikkeling, Preventie en Bestraffing en Strafprocesrecht. Ter afsluiting schrijf je een scriptie waarbij je aansluit bij een lopend onderzoek van de afdeling criminologie.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De bachelor Criminologie aan de Erasmus universiteit in Rotterdam heeft plek voor 130 studenten. Een studiejaar bestaat uit 8 blokken van 5 weken. In elk blok volg je 1 vak en sluit je af met een tentamen. Tijdens je vakken volg je onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. In de hoorcolleges geeft de docent niet alleen de grote lijn in de collegestof aan: hij of zij stimuleert je om er zelf over na te denken. Hoe denk jij criminaliteit te kunnen voorkomen? In onderwijsgroepen ga je met een tutor en tien studenten aan de slag met actuele vraagstukken: in hoeverre is terrorisme hetzelfde als geweld? Je komt steeds meer te weten over de achtergrond van criminaliteit.