U bent hier:

Raad van Advies

Het Criminologisch Netwerk Nederland heeft een Raad van Advies ingesteld die adviseert over strategische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de Criminologie. De Raad houdt tevens toezicht op de kwaliteit van Het Criminologisch Netwerk Nederland en beoordeelt de jaarlijkse beleidsplannen.

Damián Zaitch

Damián Zaitch is sinds 2009 universitair docent bij de Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde cum laude in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam, met een etnografische studie over Colombianen betrokken in de cocaïnehandel in Nederland (Trafficking Cocaine (2002) Kluwer Law International) waarvoor de Willem Nagel Prijs kreeg in 2003. Hij heeft gepubliceerd over terrorisme en sociale controle, politiële samenwerking in Europa, kritische criminologie, en voor de laatste 15 jaren over drugshandel, drugsbeleid en georganiseerde misdaad in Nederland en Latijnsamerika. Hij is nu geïnteresseerd in diverse vormen van transnationale misdaad en globale criminele markten, in staats- en organisatiecriminaliteit in het veld van milieu en gezondheid (voedselindustrie, exploitatie van natuurlijke bronnen) en in nieuwe kwalitatieve strategieën van onderzoek zoals virtuele etnografie en visuele criminologie.

Jasper van der Kemp

Jasper van der Kemp is rechtspsycholoog en opsporingscriminoloog en lid van het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (ALLP). Sinds 2006 is hij werkzaam bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van der Kemp is coördinator van de Minor Forensische Criminologie, lid van de mastercommissie Criminologie, de opleidingscommissie van de Master of Criminal Investigation van de PolitieAcademie en initiator van een leergang Geografische Misdaadanalyse voor politie-analisten. In 2014 promoveerde hij op een proefschrift getiteld ‘Modus Via, verfijning van geografische daderprofilering’. Zowel de expertise en de onderwijsactiviteiten van Van der Kemp liggen op het terrein van gedragskundige rechercheadvisering, recherchestrategieën in de opsporing en beslissingen in opsporingsonderzoek. Van der Kemp is founding member van het Crime Linkage International Network (C-Link, www.crimelinkage.org), een internationaal academic-practicioner samenwerkingsverband voor onderzoek naar gedragsmatige koppeling van delicten tot mogelijke series. Hij is supervisor van Project Gerede Twijfel en Cold Cases en deed daarmee ruime ervaring op in het analyseren van politie- en strafdossiers. Van der Kemp wordt geconsulteerd door de politie voor het maken van geografische analyses in opsporingsonderzoeken (zowel in lopende zaken als in cold cases, onder andere om te adviseren over de inzet van DNA-verwantschapsonderzoek) of voor het bepalen van politiestrategieën en het analyseren van scenario’s.

Hanneke Palmen

Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, waar zij werkzaam is bij het Prison Project. Haar onderzoek richt zich op de rol die de sociale context (netwerken) van gedetineerden spelen in hun leven voor, tijdens en na detentie. Hanneke promoveerde in 2009 bij de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar vriendschappen van agressieve kinderen. Daarna was zij werkzaam bij het NSCR in Amsterdam, waar zij onder andere werkte bij het TransAM onderzoek, een longitudinaal onderzoek naar jong volwassenen, dat onder andere de ontwikkeling van sociale (criminele en niet-criminele) relaties van deze jongeren in kaart brengt.

Bram Martin

Bram Martin is initiatiefnemer, mede-oprichter en oud-voorzitter van het Criminologisch Netwerk Nederland. Bram rondde zijn masteropleiding Forensische Criminologie af aan de Universiteit Leiden en schreef zijn afstudeerscriptie binnen team SOI van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Bram is sinds 2014 actief als fraudeonderzoeker en is gespecialiseerd in Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT). Bram is eigenaar van de Aware Online Academy vanuit waar hij met zijn team trainingen en ondersteuning op het gebied van internet-rechercheren verzorgt.