U bent hier:

Over Criminologie

De bestudering van misdaad en straf heeft mijn leven verrijkt, en in belangrijke mate mijn kijk op de wetenschap methodologisch en inhoudelijk gevormd.  - Prof. Dr. Mr. Catrien Bijleveld - Directeur NSCR & Hoogleraar Methoden en Technieken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Tijdens de studie criminologie wordt kennis en inzicht verworven met betrekking tot de betekenis, de oorzaken en de maatschappelijke gevolgen van criminaliteit. Naast criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag is veiligheid tevens een belangrijk thema binnen de criminologie. De problematiek is zeer divers en kan zich naast de ‘traditionele’ delicten bijvoorbeeld betrekken op internationaal georganiseerde misdaad, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit of geweld in het gezin. Thema’s als migratieproblematiek en radicalisering, criminaliteit in oorlogssituaties, milieucriminaliteit en sociaal-economische problematiek behoren tevens tot het brede scala aan onderwerpen waar een criminoloog zich mee bezig houdt.

Criminologie heeft voor mij nog altijd een dubbele kern-lading: enerzijds wetenschap omtrent misdaad en misdadiger, anderzijds wetenschap inzake de reactie op misdaad en misdadiger vanaf criminalisering van gedrag tot en met de bestraffing ervan. Deze interdisciplinaire studie is maatschappelijk erg belangrijk voor een onderbouwde en evenwichtige criminele politiek. Prof. Em. Dr. Dr.h.c. Cyrille Fijnaut - Emeritus Hoogleraar Criminologie en Strafrecht

Aan criminaliteit en veiligheid verwante maatschappelijke vraagstukken worden door een criminoloog benaderd vanuit verschillende disciplines. De combinatie van sociologische-, psychologische-, juridische- en criminologische kennis levert een genuanceerde blik op. De criminoloog laat zich niet in met vooroordelen en is in staat gevoelige onderwerpen objectief te benaderen. Waar de maatschappij en de media bijvoorbeeld stellige standpunten verspreiden over onveiligheid en criminaliteit, gaat de nieuwsgierige criminoloog op zoek naar het bredere perspectief en stelt zich tegelijkertijd omgevingsbewust op. Een criminoloog heeft oog voor maatschappelijke gevolgen van en reacties op criminaliteit en veiligheid. Daarnaast heeft de criminoloog een politiek- en bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld. Veel criminaliteit vindt plaats bij bedrijven en organisaties en in bestuurlijke omgeving. Om hierin een adviserende rol te spelen en de problematiek volledig te doorgronden, is de brede blik en kennis van de criminoloog noodzakelijk.

Criminologen zijn ideale bruggenbouwers. Door hun brede en interdisciplinaire opleiding begrijpen zij de taal en het perspectief van andere disciplines in het veiligheidsdomein en zijn zij in staat verschillende publieke en private actoren die zich bezig houden met complexe criminaliteits- en veiligheidsproblemen met elkaar te verbinden. Dr. Karin van Wingerde - Universitair docent Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

De criminoloog is door zijn brede en multidisciplinaire opleiding in staat om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende partijen die zich bezighouden met de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. De criminoloog begrijpt de taal en bril waarmee anderen naar die problematiek kijken, wat hem een interessante bruggenbouwer en samenwerkingspartner maakt. Daarmee zou een criminoloog uitstekend passen in een omgeving waar de integrale aanpak voorop staat, zoals binnen de veiligheidshuizen, gemeenten of het RIEC.